Payrolling

Bij payrolling neemt FlexExpert een belangrijk deel van de personeelszaken van u over. U selecteert als werkgever zelf uw flexwerkers, maar FlexExpert sluit de arbeidscontracten met hen af.

Daarnaast verzorgen wij alle administratieve handelingen. Wij zorgen voor alle contacten met de instanties die zich in Nederland bezighouden met de arbeidsmarkt, zoals de Belastingdienst en de Arbodienst.

Dankzij deze constructie kunt u als werkgever uw tijd besteden aan andere belangrijke zaken. Ook bespaart FlexExpert u veel geld, loopt u zelf geen risico en is uw organisatie veel flexibeler.

Voordelen payroll services:

 • u betaalt geen loon in geval van ziekte;
 • u hoeft niet aangesloten te zijn bij een Arbo-dienst;
 • u hoeft geen afdrachten te doen aan de Belastingdienst;
 • u hoeft geen afdrachten te doen aan CAO-fondsen;
 • u heeft geen verplichtingen inzake de Wet Poortwachter;
 • FlexExpert bewaakt de contracten van uw medewerker.

Payrolling gaat om de volgende handelingen:

 • het opstellen en beheren van arbeidscontracten;
 • de salaris- en pensioenadministratie;
 • het verstrekken van een periodieke loonspecificatie en jaaropgave;
 • het inhouden en afdragen van werkgeverslasten;
 • het aan- en afmelden bij uitvoeringsinstanties (o.a. UWV, zorgverzekeraar en Belastingdienst);
 • het ziek- en hersteld melden;
 • de ziektebegeleiding volgens de wet verbetering Poortwachter;
 • het inschakelen van de Arbodienst.

Door te kiezen voor payrolling via FlexExpert bespaart u tijd en geld. Via de offerte button (rechtsboven) krijgt u een indicatie van de kosten. U kunt ook een oriënterend gesprek aanvragen voor meer informatie over uw specifieke situatie.