Per 1 juli is het minimumjeugdloon gewijzigd. Met deze tweede stap wijzigt de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon naar 21 jaar.

Per dezelfde datum wordt het vaste percentage van het wettelijk minimumloon voor 18-,19- en 20-jarigen verhoogd. Voor jongeren tot 18 jaar blijft het vaste percentage van het wettelijk minimumloon ongewijzigd.

Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.