De vakantieperiode staat voor de deur. Veelgestelde vragen zijn op welke leeftijd kinderen aan het werk mogen, op welke dagen en hoeveel. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste informatie. 

13- en 14-jarigen

Alleen op dagen dat ze niet naar school gaan, mogen kinderen van 13 en 14 jaar maximaal 7 uur per dag eenvoudig werk verrichten. Op de schooldagen is werken dus niet toegestaan. In de vakantie mag wel gewerkt worden en wel maximaal 7 uur per dag én alleen ’niet-industriële hulparbeid’ (bijv. helpen bij vakken vullen of helpen bij fruit plukken). Er moet dan wel steeds een leidinggevende in de buurt zijn. Per jaar mag maximaal 4 weken vakantiewerk worden verricht, waarvan niet meer dan 3 weken achter elkaar. Werken op zondag en tussen 7 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends mag niet.

15-jarigen

Voor 15-jarigen geldt dat ze op schooldagen mogen werken maar dan maximaal 2 uur per dag lichte, ’niet-industriële’ werkzaamheden. Productiewerk mag niet; maar schoonmaken, kranten bezorgen en vakken vullen wel. Op niet-schooldagen mogen ze maximaal 8 uur per dag werken, maar op zondagen alleen als de zaterdag ervoor niet gewerkt is. Per jaar mag 6 weken vakantiewerk verricht worden, waarvan maximaal 4 weken achter elkaar. Voor 15-jarigen geldt ook dat ze niet tussen 19.00 en 07.00 uur mogen werken. In schoolvakanties niet van 23.00 en 07.00 uur.

16- en 17-jarigen

Voor 16- en 17-jarigen geldt dat maximaal 9 uur per dag en maximaal 45 uur per week gewerkt mag worden. In een aaneengesloten periode van 4 weken is gemiddeld 40 uur per week toegestaan. ’s Avonds werken mag, maar ’s nachts niet. In principe mag er niet op zondag gewerkt worden, maar hierop zijn een paar uitzonderingen (bijv. als het uit de aard van het werk voortvloeit) Wel moet dan de zaterdag daarvoor vrij zijn geweest zijn. Per 52 weken moeten ze minstens 13 vrije zondagen hebben. Tijdens vakantieweken mag op zaterdag en zondag gewerkt worden.

18 jaar of ouder

Jongeren van 18 jaar of ouder vallen onder de Arbeidstijdenwet. Dan geldt dat maximaal 12 uur per dag gewerkt mag worden, met een maximum van 60 uur per week en over een periode van vier weken een gemiddelde van 55 uur. Over een periode van 16 weken mag gemiddeld maximaal 48 uur per week gewerkt worden.

De precieze regeling en meer informatie, zoals over verplichte rusttijden, zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid

Hoeveel mag worden bijverdiend

Kinderbijslag

Jonger dan 16 jaar? Dan heeft het inkomen geen invloed op de kinderbijslag. Ouder dan 16 jaar, dan mag in 2019 per kwartaal €1.296,= netto worden bijverdiend zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Daarnaast mag in de zomervakantie nog eens €1.330,= netto extra verdiend worden. Als een kind in een kwartaal meer dan €1.296,= netto bijverdient, dan moeten ouders dit altijd doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB); dit is een verplichting.

Studiefinanciering

Alleen onder het oude stelsel van studiefinanciering is er een bijverdiengrens. In 2019 mag bruto €14.682,= (belastbaar inkomen) per jaar bijverdiend worden zonder gevolgen voor de studiefinanciering. Boven dit bedrag moet dit terugbetaald worden aan DUO (tot maximaal je ontvangen basisbeurs en eventueel aanvullende beurs) Ook moet dan per maand rente betaald worden. Onder het leenstelsel mag je onbeperkt bijverdienen.