Met trots mogen wij melden dat FlexExpert sinds oktober 2018 is toegetreden tot het netwerk van EURES. Door dit lidmaatschap kunnen wij onze expertise met betrekking tot de Europese arbeidsmarkt nog beter delen met onze klanten. Zo hebben wij door ons lidmaatschap onder andere:

  • direct contact met Europese werkzoekenden.
  • direct toegang tot de cv databank met meer dan 400.000 cv’s.
  • mogelijkheid om gebruik te maken van Europese subsidies.
  • direct toegang tot actuele arbeidsmarktinformatie in heel Europa.
  • directe expertise op het gebied van internationale werving & selectie.

Met een aantrekkende arbeidsmarkt en een stijgend aantal vacatures wordt het voor u steeds lastiger om personeel te werven. Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen heeft FlexExpert de deze stap gezet om de vacatures met werknemers uit andere landen in te vullen.

Wat is EURES en wat doet het?

EURES (het Europees mobiliteitsnetwerk voor werkzoekenden) is een samenwerkingsnetwerk tussen de Europese Commissie en de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) (de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en andere partnerorganisaties. Zwitserland neemt ook deel aan de EURES-samenwerking.

Het EURES-netwerk, dat in 1993 is opgericht, is verantwoordelijk voor de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de belanghebbenden om het vrije verkeer van werknemers te realiseren. EURES stimuleert de mobiliteit en neemt belemmeringen voor werknemers weg door bij te dragen aan de ontwikkeling van een Europese arbeidsmarkt die open en algemeen toegankelijk is: het voorziet in de uitwisseling van vacatures en sollicitaties en in transparante informatie over de arbeidsmarkt.

EURES biedt gratis hulp voor werkzoekenden die naar een ander land willen verhuizen en geeft advies over de levens- en arbeidsomstandigheden in de EER. Tevens staat het werkgevers bij die werknemers uit andere landen en in grensoverschrijdende regio’s willen werven.

Als lid van EURES heeft FlexExpert een netwerk van arbeidsadviseurs, dat informatie, begeleiding en hulp biedt aan werkzoekenden die in een andere lidstaat willen werken en aan werkgevers die geschikte kandidaten uit een andere lidstaat willen werven.

Tevens is FlexExpert onderdeel van het EURES-portaal, dat toegang geeft tot vacatures en fungeert als een centraal loket voor informatie over beroepsmobiliteit in Europa. Verder voorziet het in allerlei andere nuttige instrumenten om mensen te helpen een geïnformeerde keuze te maken tussen de bestaande mogelijkheden.

Mocht u vragen hebben over de Europese arbeidsmarkt of medewerkers uit Europa aan willen nemen, dan kan FlexExpert dit voor u organiseren, faciliteren en begeleiden.

Geplaatst in Nieuws op 26 oktober 2018

Categorieën